Dierenkliniek Hulst
18 september 2021

De hond


Spoed !

Bijna niets is zo vervelend als een ziek huisdier. Zodra uw dier zich anders gaat gedragen, weet u dat er iets niet pluis is. Maar uw dier kan u uiteraard niet vertellen wat er aan scheelt of waar het pijn doet.
Hoe ernstig is de situatie? Moet uw huisdier direct naar de dierenarts, of kan dat nog even wachten? Die keuze is niet altijd eenvoudig.
Onderstaande lijst met spoedgevallen kan u daarbij helpen, maar helaas is zo'n lijst nooit 100% volledig.

Kom zo snel mogelijk bij: Verschijnselen/handelingen:
Ernstige problemen met ademhalen Ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem.
Dier is in paniek en durft niet te gaan liggen.
Bloedverlies Bloedingen die niet stoppen.
Druk met vingers en/of verband op de bloeding
Niet kunnen plassen Persen op de blaas zonder (of met gering) resultaat.
Geboorteproblemen Buikpersen (of door uitputting gestopt met persen),
terwijl het laatste jong 1-2 uur geleden werd geboren.
Voortdurend braken of diarree Braken en/of diarree met een snelle
achteruitgang van de conditie.
Wonden Vooral diepe wonden van borst of buik.
Wonden/wondjes binnen 6-8 uur laten hechten.
Brandwonden Uitgebreide brandwonden,
25-30% van het lichaamsoppervlak.
Vergiftiging Vele verschijnselen. Kom ook als u vermoedt dat uw
huisdier gif heeft binnengekregen. Breng de
verpakking van het gif mee. Is dit niet
mogelijk, noteer dan naam en samenstelling.
Ingeslikt voorwerp Vele verschijnselen. Kom ook als u vermoedt
dat uw huisdier iets heeft ingeslikt.
Snel dikker wordende buik Zonder resultaat overgeven, met daarnaast snel dik
worden (opzwellen) achter de ribben.
Acute verlammingen Plotseling niet meer kunnen bewegen van één of meer lichaamsdelen.
Voortdurende toevallen Niet aanspreekbaar, open ogen met wijde pupillen, stijve
of trillende spieren, speekselen, urineverlies. De toeval
wordt direct gevolgd door een nieuwe.
Een aanrijding Aangereden. Let op benauwdheid. Laat, ook als u zelf
niets kunt ontdekken, uw huisdier controleren op de
ademhaling en inwendige organen.
Oververhitting Bijvoorbeeld na verblijf in auto in de zon. Zo snel mogelijk
op een koele plaats brengen, eventueel afkoelen met
water
Andere ernstige verschijnselen Botbreuken, uitpuilen/beschadigen van een oog.

Kom binnen 12-24 uur:

Verschijnselen/behandelingen:
Moeilijke ademhaling Moeite met ademhalen, met of zonder hoesten. Dier is niet
in paniek, eet en drinkt.
Niet kunnen ontlasten Persen op de ontlasting zonder (of met gering) resultaat).
Braken en/of diarree Meerdere keren braken en/of diarree, zonder snel
conditieverlies.
Heftige jeuk Voortdurend heftig krabben, likken en bijten. Verwondt zichzelf.
Toevallen Verminderd aanspreekbaar. Valt om of neigt daartoe. Open ogen met wijde pupillen. Stijve of trillende spieren.
Eventueel speekselen en urineverlies. Aanval duurt 30-90
seconden.


Tip:
Bij veel drinken en/of plassen:
  - nooit drinkwater wegnemen
  - Urine meenemen naar de dierenarts.
TOP

 ADOBE Reader Download
Sitemap Privacy Disclaimer

Copyright © 2005, Dierenkliniek Hulst | Design: Dirk Aerts | Laatst gewijzigd op: 21.11.2019